Przeglądaj poprzez

Konto firmowe mBank

mbank-logoKonto dla firm oferowane przez mBank o nazwie mBIZNES konto, to jeden z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych przez polskich przedsiębiorców rachunek firmowy. Być może jednym z czynników tej popularności jest to, iż od wielu lat mBank posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku, ale nie bez dużego znaczenia będzie również fakt bardzo zachęcającej oferty, która dla przedsiębiorcy może okazać się atrakcyjna nie tylko pod względem relatywnie niskich kosztów obsługi rachunku, ale również możliwości dopasowania oferty banku do własnych indywidualnych preferencji (konta rozszerzone). mBank, który jest częścią BRE Banku SA oprócz udostępnienia przedsiębiorcom narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie oraz dysponowanie środkami firmy (pełnomocnictwa, prowadzenie rachunku przez wspólników) oferuje również możliwość przyznania limitu kredytowego do 20 000 zł (już w pierwszy dzień od założenia rachunku, bez dosyłania dodatkowych dokumentów), który w czasie gorszej koniunktury umożliwi poprawienie płynności finansowej firmy, co również może być bardzo istotne dla wielu przedsiębiorców. Dodatkowo oprócz kompleksowej obsługi finansowej firm mBank nie zapomina o innych sferach, które z pkt. widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa są bardzo ważne i dodatkowo oferuje on możliwość skorzystania z darmowej księgowości internetowej przez 6 miesięcy w ifirma.pl oraz bezpłatnej rejestracji w bazie mikrofirm (mikrofirmy.pl) gdzie przedsiębiorca może utworzyć własną wizytówkę swojej firmy oraz zarządzać darmowym kontem pocztowym, w ramach zdefiniowanego adresu email.

Szczegóły oferty rachunku firmowego mBIZNES

Nazwa konta firmowegomBIZNES STANDARD
Jak otworzyć konto?
Aktualne promocje250 zł premii z mBiznes Kontem
Opłata za otwarcie konta0 zł
Opłata mc. za prowadzenie konta0 zł przez 24 m-c w ramach powyższej promocji
Przelew w ramach banku0 zł
Przelew do innego banku0 zł przez 24 m-c, później 1,50 zł - przelew krajowy Elixir
Przelew natychmiastowy10 zł
Przelew do ZUS0 zł
Przelew do Urzędu Skarbowego0 zł
Opłata za polecenia zapłaty0 zł
Opłata za zlecenia stałe0 zł
Dostępne karty płatniczeVisa Business Debit, MasterCard Debit Business **
Obowiązkowa karta do rachunkunie
Opłata za wydanie karty płatniczej0 zł
Opłata mc. za użytkowanie karty płatniczej0 zł przez 24 m-c w ramach promocji, lub zwolnienie dla sumy transakcji bezgotówkowych >500zł m-c, inaczej 5 zł
Ilość darmowych bankomatów w krajuwszystkie Planet Cash, Euronet, Santander, jeśli konto zostało założone w ramach promocji
Wypłata gotówki - bankomaty krajowe0 zł przez 24 m-c w ramach promocji, bankomaty: Planet Cash, Euronet, Santander; poza promocją przy wypłacie < 100zł - 1,3 zł, dla wypłaty >100 zł 0 zł, dla pozostałych sieci bankomatów min. 5 zł a 3%
Wypłata gotówki - bankomaty zagraniczne3% prowizji, a min. 10 zł, plus przewalutowanie***
Sposób wpłaty gotówkiwpłatomaty, placówki mBank, inne banki
Koszty wpłat gotówkiwpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline: 0 zł, wpłatomaty Euronet: 0,2 % min. 2 zł; placówki mBank 0,5% min. 9 zł
Opcja konta oszczędnościowegoTAK (mBIZNES max 0,2%, mBIZNES plus 0,3%)
Opcja lokaty w ramach rachunkulokata od kwoty 500 zł, do 0,4 proc. w skali roku, czas trwania lokaty: 3, 6, 12 m-c
Opcja konta walutowegoTAK (mBIZNES max walutowy: EUR, USD, GBP, CHF)
Kredyt/debet w rachunku bieżącymdo 500 000 zł (bez zabezpieczeń)****
Koszty debetu/kredytuOprocentowanie od 14% na rok, prowizja 0%-8% kredytu
Dostępne karty kredytoweMasterCard Credit Business, Visa Business Credit
Opłaty związane z kartą kredytową wydanie: 50 zł, opłata miesięczna: 15 zł, prowizja za wypłatę z bankomatów w PL: 3%, min. 5 zł, , wypłata za granicą: 3%, min. 10 zł
Limit kredytowy na karcie kredytowejdo 100 000 zł
Obsł. i koszty korzystania z karty kredytowejbez odsetek do 54 dni, oproc. 20%, opł. 6zł/mc*****
Minimalne wymagane wpływy na kontobrak
Dostępne rodzaje przelewówELIXIR, Ekspresowe (10 zł), SORBNET (40 zł), SEPA (5 zł)
Dostęp do konta przezinternet, mLinia, aplikacja mobilna: iPhone, iPad lub Android
Sposób potw. operacji internetowychbezpłatne hasła sms ******
Wyciąg operacji dokonywanych na rachunkuwysyłany raz w miesiącu na adres email bezpłatnie
Zamknięcie konta/wypowiedzenie umowybezpłatne
Wersja demo systemu transakcyjnegodemo (kliknij)
Możliwość ustanowienia pełnomocnikaTAK (pełnomocnik rodzajowy, szczegółowy)*******
Konto przeznaczone dla następujących podmiotówjednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, partnerska, spółka z o. o., spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia
Sposób zawarcia umowy rachunku placówka Banku, kurier, przelew bankowy

* 5 przelewów za 0 zł w miesiącu, pod warunkiem jeżeli ZUS płacony jest z rachunku, pozostałe przelewy 1,5 zł.
** Do rachunku mBIZNES konto wydawane są karty płatnicze typu Visa lub MasterCard, które można wykorzystywać zarówno do płatności, jak i wypłat z bankomatów. Karty służą również do bezprowizyjnych wpłat środków gotówkowych na rachunek w przeznaczonych do tego celu maszynach depozytowych – wpłatomatach. Dodatkowo karta MasterCard Debit Business jest wyposażona w opcję płatności zbliżeniowych umożliwiającą zakupy do kwoty 50 zł bez konieczności wprowadzania numeru PIN.
*** W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, którą jest EURO, bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2 % wartości tejże transakcji.
**** Limit kredytowy może zostać udzielony już od pierwszego dnia prowadzenia działalności, pozwala on zachować płynność finansową, ponieważ jest dostępny na koncie i można z niego skorzystać w każdej chwili. Zaletą tego kredytu jest to, iż każda wpłata na rachunek mBIZNES konto powoduje spłatę limitu i kredyt automatycznie się odnawia. Nie ma zatem konieczności comiesięcznego spłacania kredytu. Mamy stały dostęp do udzielonych środków i swobodnie możemy z nich korzystać. Oprocentowanie limitu zaczyna się już od 14,00% w skali roku. Prowizja za uruchomienie kredytu wynosi od 1,5% do 5% kwoty kredytu. Wysokość kwoty limitu zależy od wysokości obrotów na rachunku firmowym.
***** Karta kredytowa z limitem w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł, nieoprocentowanym nawet do 54 dni. Należy zadłużenie powstałe na karcie w dniu wskazanym na wyciągu spłacać w terminie, wtedy nie zostaną naliczone żadne odsetki od wykorzystanej kwoty. Oprocentowanie zadłużenia na karcie to 20% w skali roku, a opłata za kartę wynosi 6 zł miesięcznie, ale może być zwracana jeśli obroty za ostatni okres rozliczeniowy wyniosą co najmniej 1 500 zł. Dodatkowo oferowane są pakiety ubezpieczeń: Bezpieczna Visa/Pakiet Bezpieczny MasterCard, bezpłatne ubezpieczenie podróżne oraz bogaty program rabatowy, zniżki na zakupy nawet do 50%.
****** Potwierdzanie operacji internetowych możliwe jest poprzez bezpłatne hasła SMS lub hasła jednorazowe (papierowe) – płatne 9 zł. Automatyczne uruchomienie darmowych haseł w formie SMS gwarantuje podanie numeru telefonu komórkowego podczas składania wniosku o otwarcie rachunku firmowego.
******* Pełnomocnik rodzajowy ma wgląd w rachunek firmowy poprzez Internet, ma możliwość wykonywania przelewów, może posiadać kartę płatniczą. Nie ma jednak możliwości zamknięcia rachunku, nie ma wglądu w założone lokaty, nie może również ustanawiać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik szczególny posiada tylko kartę płatniczą do rachunku, nie ma on dostępu do rachunku poprzez Internet. Dyspozycja realizacji dodania pełnomocnika jest bezpłatna, można ją złożyć do aktywnego rachunku poprzez kontakt z konsultantem mLinii po identyfikacji indywidualnym numerem klienta oraz telekodem (hasło używane do kontaktu z mLinią, definiowane telefonicznie dł. do 6 cyfr.). Składając taką dyspozycję konieczne jest podanie danych osoby która ma zostać upoważniona: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, stan cywilny, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy.
—-

mBank w ramach rozwiązań dla firm oferuje oprócz podstawowego konta mBIZNES, konta rozszerzone mianowicie, rachunek firmowy mBIZNES plus oraz mBIZNES max, które są rachunkami oszczędnościowymi, a konto mBIZNES max posiada również opcję konta walutowego (CHF, EUR, GBP, USD) jednak nie jest już ono przy tej opcji oprocentowane. mBIZNES konto zawiera dodatkowo opcję możliwości utworzenia kont pomocniczych ułatwiających zarządzanie przepływem środków firmy w zależności od pracownika lub partnera biznesowego. Oprocentowanie dla powyższych rachunków w ramach środków deponowanych w walucie PLN przedstawia się następująco:

 • mBIZNES max 0,50 %;
 • mBIZNES plus dla kwoty do 49 999 zł 3,00 %,
 • mBIZNES plus dla kwoty od 50 000 zł do 99 999 zł 3,50 %,
 • mBIZNES plus dla kwoty od 100 000 zł 3,70 %.

Rachunki firmowe mBIZNES w mBanku mogą otworzyć:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby wykonujące wolny zawód,
 • spółka cywilna, jawna, partnerska, czyli ww osoby prowadzące działalność pod wspólna nazwą.

Do otwarcia konta firmowego mBIZNES wymagane są następujące dokumenty:

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza i przedstawiciele wolnych zawodów

 • dowód osobisty.

2. Spółki cywilne

 • dokument tożsamości,
 • oryginał (do wglądu dla kuriera) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej każdego z posiadaczy lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG,
 • oryginał (do wglądu dla kuriera) zaświadczenia REGON, jeśli nie przedstawi się wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli przedstawi się wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wówczas zaświadczenie REGON nie jest wymagane, ponieważ nr REGON jest ujęty we wpisie CEiDG),
 • oryginał (do wglądu dla kuriera) licencji, pozwolenia, upoważnienia, zaświadczenia, potwierdzenia, zezwolenia lub koncesji jeżeli prowadzona działalność gospodarcza wymaga takiego dokumentu,
 • kserokopię umowy spółki (wraz z kserokopią aneksów) – do przekazania kurierowi,
 • Karta Reprezentanta.

3. Spółki jawne lub partnerskie

 • dokument tożsamości,
 • oryginał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – do przekazania kurierowi,
 • Karta Reprezentanta.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG można poprać ze strony ceidg.gov.pl podając swoje dane w wyszukiwarce i generując plik pdf.

Dodatkowe korzyści:

 • darmowa księgowość internetowa w ifirma.pl przez 6 miesięcy, z opcją przedłużenia abonamentu 5% taniej na całkowity czas korzystania z usługi,
 • darmowa rejestracja w zaufanym katalogu firm mikrofirmy.pl,
 • możliwość założenia darmowej strony www na mikrofirmy.pl, adresu email i skrzynki pocztowej,
 • możliwość stworzenia wizytówki firmy w katalogu firm mikrofirmy.pl z lokalizacją Google Maps za 0 zł,
 • możliwość tworzenia i przechowywania dokumentów online w Google Docs.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

taryfa-firmy
 
 

Google odnalazł nas dla fraz:

 • przelew ekspresowy mbank
 • mBank konto walutowe
 • konto firmowe mbank
 • mbank konto firmowe
 • konto firmowe mbank opinie
 • mbank konto firmowe opinie
Doradca Paweł

Doradca Paweł

Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu 🙂
Doradca Paweł

3 komentarz “Konto firmowe mBank”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *